بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

توسعه نظام بیمه سلامت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی حوزه رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران می باشد. با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور در رابطه با بحث سلامت و درمان آحاد جامعه به عهده آن نهاده شد.از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22/5/91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمان های بیمه گر درمان به محوریت سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهرماه 1391 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات بیمه پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود. به این ترتیب همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار می شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود. بر همین اساس از اول مهرماه 1391 سازمان بیمه سلامت رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و مأموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه توسعه به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار از جمله:
 1. تجمیع منابع مالی سلامت
 2. رفع همپوشانی بیمه های درمانی
 3. برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت
 4. تشکیل پرونده سلامت
 5. فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده
 6. خرید راهبردی خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30 درصد و یا کمتر محقق شود.
درحال حاضر به غیر ازاداره کل، اداره بیمه سلامت در8 شهرستان : دشتستان، دشتی ،گناوه، دیلم، تنگستان، دیر ، کنگان و جم دایر است و 23 دفتر پیشخوان در شهرستانهای بوشهر(3دفتر)دشتستان(7 دفتر)تنگستان(2 دفتر)دشتی(3دفتر) گناوه(1 دفتر) دیلم (1دفتر) کنگان(1دفتر) عسلویه(1 دفتر) و جم (2 دفتر) طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر می باشند که با تعداد 66 نفر پرسنل به بیش از 490 هزار نفر(48 درصد جمعیت استان) خدمات بیمه ای ارائه میدهند.

مأموریت

سازمان بیمه سلامت ایران مأموریت دارد برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثر بخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش فراهم نماید.

چشم انداز

سازمان بیمه سلامت ایران سازمانی است معتبر، مشتری مدار و دانش محور که بهترین خدمات بیمه سلامت را در سطح منطقه ارائه می نماید.

رسالت

 1. توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت
 2. دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت
 3. دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت
 4. کاهش سهم پرداخت از جیب مردم
 5. رفع همپوشانی بیمه ای
 6. بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

اهداف راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران

 1. تکمیل پوشش بیمه همگانی سلامت
 2. توسعه و گسترش بیمه سلامت
 3. افزایش سهم مدیریت بیمه از منابع بخش سلامت
 4. کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت
 5. افزایش بهره وری با حفظ و توسعه منابع و سرمایه انسانی و اصلاح ساختار و روش ها