بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

فرم تعهد نامه تبعی دو و سه صندوقهای کارکنان دولت و سایر اقشار

فرم تعهد نامه تبعی دو و سه صندوقهای کارکنان دولت و سایر اقشار

241بازدید
دی 08, 1399

به منظور پیشگیری از انتشار بیماری کرونا و کاهش تردد متقاضیان پوشش بیمه تبعی دو و سه به دفاتر پیشخوان ، فرم تعهد نامه تبعی دو و سه صندوقهای کارکنان دولت و سایر اقشار با کد مدرکی 08 FM 02 901 از طریق پرتال اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در بخش فرمهای کاربردی و یا در همین اطلاعیه قابل دانلود و بهره برداری میباشد.

به منظور پیشگیری از انتشار بیماری کرونا و کاهش تردد متقاضیان پوشش بیمه تبعی دو و سه به دفاتر پیشخوان ، فرم تعهد نامه تبعی دو و سه صندوقهای کارکنان دولت و سایر اقشار با کد مدرکی 08 FM 02 901 از طریق پرتال اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در بخش فرمهای کاربردی و یا در همین اطلاعیه از طریق این لینک قابل دانلود و بهره برداری میباشد.

print