بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سلامت در تمامی صندوقها (بجز ایرانیان) تا پایان فروردین 1400

تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سلامت در تمامی صندوقها (بجز ایرانیان) تا پایان فروردین 1400

296بازدید
آذر 18, 1399

به منظور کاهش رفت و آمد بیمه شدگان بدون نیاز به مراجعه ، اعتبار دفترچه های بیمه سلامت در تمامی صندوق ها (بجز ایرانیان) تا پایان فروردین ماه سال 1400 بصورت الکترونیک تمدید شد.

به منظور کاهش رفت و آمد بیمه شدگان بدون نیاز به مراجعه ، اعتبار دفترچه های بیمه سلامت در تمامی صندوق ها (بجز ایرانیان) تا پایان فروردین ماه سال 1400 بصورت الکترونیک تمدید شد.

print